Έτοιμοι να ταξιδέψετε;

Σκύρος

 • ΣΚΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ & ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

  Χώρα – Μαγαζιά – Γύρος Νησιού – Σκυριανά Αλογάκια

  Είδος:Οδική
  Περίοδος: Πρωτομαγιά 2018, Αγίου Πνεύματος 2018,
  Διάρκεια:4 μέρες
  Αναχωρήσεις: 28-04-2018, 25-05-2018,