Έτοιμοι να ταξιδέψετε;

Ακύρωση Κράτησης
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ

Ο ταξιδιώτης δικαιούται να ακυρώσει το ταξίδι του με έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρίας, με τις πιο κάτω επιβαρύνσεις (κατ’ άτομο), ανεξάρτητα της ημέρας εγγραφής του, που είναι ο συνδυασμός των υποχρεώσεων προς τους τρίτους, των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που δημιουργούνται για τους λοιπούς ταξιδιώτες και των άλλων εξόδων. Μέχρι 35 μέρες πριν την αναχώρηση με καταβολή 50 ΕΥΡΩ κατ’ άτομογια απασχόληση, οργανωτικά και επικοινωνιακά έξοδα. Από 34-22 μέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση της προκαταβολής (1/3 της συνολικής αξίας του ταξιδιού). Από 21-15 μέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση 50% της τιμής του ταξιδιού. Από 14 μέρες πριν και μέχρι την αναχώρηση, τα ακυρωτικά μπορεί να φθάσουν μέχρι το συνολικό ποσό της αξίας του ταξιδιού. Επίσης ο ταξιδιώτης επιβαρύνεται και με τα έξοδα που έχουν καταβληθεί από την Εταιρία για λογαριασμό του (εγγραφή σε συνέδρια ή σεμινάρια, εισιτήρια ψυχαγωγικών – αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων, έκδοση βίζας, ταξιδιωτικών εγγράφων, κλπ.). Την ακύρωση συμμετοχής χωρίς ακυρωτικά δεν στοιχειοθετούν αλλαγές ώρας πτήσεων από πρωί σε βράδυ ή το αντίστροφο, ούτε η αντικατάσταση των ξενοδοχείων με άλλα της ίδιας ή και ανώτερης κατηγορίας, καθώς και αναγκαστικές επουσιώδεις αλλαγές στο πρόγραμμα που δεν αλλάζουν σημαντικά τον όλο χαρακτήρα του ταξιδιού. Προσοχή: οι ασθένειες, οι ιατρικές επεμβάσεις και τα ατυχήματα των ταξιδιωτών ή των συγγενών τους δεν δικαιολογούν την ακύρωση του ταξιδιού χωρίς την πιο πάνω χρέωση των ακυρωτικών από τους μεταφορείς, ξενοδόχους, κρουαζιερικές εταιρίες και λοιπούς προμηθευτές μας. Επίσης δεν δικαιολογείται η ακύρωση του ταξιδιού χωρίς τα προαναφερθέντα ακυρωτικά, λόγω μη έγκαιρης άφιξης στον τόπο της αναχώρησης εξαιτίας καιρού, πάσης φύσεως απεργιών, ακύρωσης ή καθυστέρησης άλλου μεταφορικού μέσου. Συνιστάται έντονα η άφιξη από μακρινές αποστάσεις (νησιά, κλπ) μία μέρα πριν την αναχώρηση του ταξιδιού έτσι ώστε να υπάρχει άνεση χρόνου για την έγκαιρη προσέλευση στον τόπο αναχώρησης (αεροδρόμιο, λιμάνι, κλπ). Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που πρόκειται να διαμείνουν σε δίκλινο, ακυρώσει τη συμμετοχή του, ο ταξιδεύων υποχρεούται να πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου, καθώς θα διαμείνει υποχρεωτικά μόνος στο δωμάτιο.καταβολή των εξόδων φακέλου, πραγματοποιηθέντων εξόδων για θεωρήσεις διαβατηρίων (visaκλπ), συμμετοχή σε συνέδριο, και τυχόν απαίτηση μεταφορικών εταιριών για την αλλαγή του ονόματος ή του ναύλου.

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των αεροπορικών θέσεων, σε περίπτωση αντικατάστασης του ταξιδιώτη, πρέπει να πληρωθεί καινούριο εισιτήριο από τον πελάτη, καθώς οι αεροπορικές εταιρίες δεν επιτρέπουν την αλλαγή ονόματος σε εισιτήριο που έχει εκδοθεί. Η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου θα είναι στον ναύλο που είναι διαθέσιμος εκείνη τη στιγμή. Ο αντικαταστάτης αποκτά αυτόματα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτού που ακύρωσε τη συμμετοχή.

Σημείωση για ειδικά ταξίδια:Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, δημοφιλείς περιοχές (χειμερινά ή καλοκαιρινά θέρετρα), περιόδους εκθέσεων, αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, ταξίδια με ναυλωμένες πτήσεις ή ναυλωμένα πλοία (charters), Ταξίδια Εταιριών (Incentives), ταξίδια Συνεδρίων, Σχολικά ταξίδια κλπ., οι χρονικές περίοδοι ακυρωτικών είναι πολύ μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων και ακυρωτικών πολύ υψηλότερα, καθώς συνάπτονται ειδικά συμφωνητικά με τους προμηθευτές (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, εστιατόρια κ.ά.). Στα Εταιρικά ταξίδια Κινήτρων (Incentives), Συλλόγων, Σχολικά ταξίδια και παρεμφερών Φορέων λόγω του όγκου των κρατήσεων (αεροπ. θέσεων, δωματίων, γευμάτων, κλπ.) οι αξίες των οποίων προκαταβάλλονται πολύ πριν την έναρξη του ταξιδιού, τα ακυρωτικά αρχίζουν τουλάχιστον 45 μέρες πριν την αναχώρηση (ή και νωρίτερα), ασχέτως της ημερομηνίας επιβεβαίωσης του ταξιδιού και καθορίζονται βάση των ειδικών συμβολαίων που επιβάλλουν οι προμηθευτές, αεροπορικές εταιρίες, πράκτορες, ξενοδόχοι και άλλοι προμηθευτές. Επίσης η εξόφληση των παραπάνω ‘ειδικών ταξιδιών’ πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 15-20 μέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού, ή και νωρίτερα αν το απαιτούν τα σχετικά συμβόλαια των εμπλεκόμενων προμηθευτών.